Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης - 29/10/2014

Σας ενημερώνουμε ότι από την φετινή χρονιά θα λειτουργήσει για πρώτη φορά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΦΕΚ Αρ 2448 τεύχος Β/15 Σεπτεμβρίου 2014)

Η επιτυχής παρακολούθηση θα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια.


Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής,Ψυχολογίας, Φαρμακευτικής και Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ φυσικοθεραπείας,εργοθεραπείας, λογοθεραπείας.

Διδάσκουν ειδικοί στα θέματα των ΑΕΕ και από διαφορετικές ειδικότητες από την Ελλάδα (ΔΠΘ, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Πατρών). Περιλαμβάνονται διαλέξεις και από αναγνωρισμένους ειδικούς από το Εξωτερικό.

 

Στο σύνδεσμο που ακολουθεί και ως συνημμένο μπορείτε να βρείτε την σχετική προκήρυξη για την περίπτωση που ενδιαφέρει εσάς ή κάποιον από τους συνεργάτες σας από τις παραπάνω κατηγορίες πτυχιούχων.

Αιτήσεις συμμετοχής από 20 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου 2014. http://www.med.duth.gr/news/2014-10-15-c.sxhtml (πατήστε στο σύνδεσμο ή αντιγράψτε τον σε άλλο παράθυρο)

ή αναλυτικότερα

http://www.med.duth.gr/postgraduate/programs (πατήστε στο σύνδεσμο ή αντιγράψτε τον σε άλλο παράθυρο)

Για περισσότερες πληροφορίες και προκειμένου να σας αποσταλεί αίτηση συμμετοχής,ο κανονισμός λειτουργίας ή τα μαθήματα που περιλαμβάνονται, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα που αναφέρονται στην προκήρυξη ή να στείλετε απαντητικό email αναγράφοντας το όνομά σας, την ιδιότητά σας και τηλέφωνο επικοινωνίας

Εκ της Γραμματείας του ΜΠΣ

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions