Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία - 15/10/2015

Η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών

(MSc) για επαγγελματίες υγείας, στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση ενός ευρέος φάσματος επιστημόνων σε μεθοδολογίες και τεχνολογίες αιχμής, που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάζουν και να εκπονούν ερευνητικά προγράμματα, προάγοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος, που το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό, είναι:

 

1)            Μικρή διάρκεια: Από το Φεβρουάριο έως τον Ιανουάριο (12 μήνες), οι 

φοιτητές θα έχουν ολοκληρώσει το σύνολο των 75 διδακτικών μονάδων (ECTS), που αντιστοιχούν στα τρία υποχρεωτικά (Clinical Research, Lab Research, Statistics) και τα τρία επιλεγόμενα μαθήματα (επιλογή από: 

Advanced Statistics, Systematic Review & Meta-analysis, How to write a paper, Computational Research, Data Mining, Research Ethics), συμπεριλαμβανομένης της μεταπτυχιακής εργασίας (thesis).

2)            Ευέλικτη, μικτή μορφή: Συνδυασμός φυσικής (onsite) και διαδικτυακής 

(online) παρουσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η καλύτερη διαχείριση του χρόνου. Απαιτούνται μόνον τρεις εβδομάδες φυσικής παρουσίας (μία εβδομάδα τον Φεβρουάριο, μία τον Απρίλιο και μία τον Ιούνιο), ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ευελιξία.

3)            Διεξαγωγή μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα: Με αυτόν τον τρόπο 

διασφαλίζεται η παρουσία μίας διεθνούς ομάδας διακεκριμένων καθηγητών, και μία διεθνής τάξη συμφοιτητών.

4)            Ανταγωνιστικά δίδακτρα: Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις, 

καθιστώντας το μεταπτυχιακό ελκυστική και προσιτή επιλογή για πολυάσχολους επαγγελματίες.

 

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Βιο-Τεχνολογίας, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, και εργαζομένους στους τομείς της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας και των Οικονομικών της Υγείας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, παρακαλούμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα mrm.med.auth.gr και επικοινωνήστε με τη γραμματεία του μεταπτυχιακού προγράμματος στ e-mail info-mrm@auth.gr.

 

MSc in Medical Research Methodology

 

The Medical School of Aristotle University of Thessaloniki is starting a new MSc for healthcare professionals, on Medical Research Methodology. Main aim of the course is the training of a wide spectrum of scientists on cutting-edge methodologies and technologies that will assist them in planning and conducting research programs, thus advancing their academic and professional career.

 

The main features of this MSc, which make it especially attractive, are:

 

1)            Short duration:  From February till January (12 months), the 

students will complete a 75-ECTS program that includes six modules (three compulsory: Clinical Research Methodology, Basic Sciences Methodology, Introduction to Statistics; and three electives: 

selection from Advanced Statistics, Systematic Review & Meta-analysis, How to write a paper or a grant proposal, Computational Medical Research, Data Mining, Introduction to Bioethics, as well as an MSc thesis.

2)            Blended form: Combination of onsite and online learning, to allow 

optimal time management. Only three weeks of onsite teaching (one week in February, one in April and one in June) to ensure minimal physical presence.

3)            English language: To ensure an international group of distinguished 

tutors and an international class of fellow students, all modules are held in English.

4)            Competitive price: Fees are paid in three divided doses, making 

this MSc an attractive and affordable option for busy professionals.

 

Potential students include medical doctors, dentists, biologists, bio-engineers, pharmacists, nurses, pharmaceutical industry or health economics professionals.

 

For further information, please, visit mrm.med.auth.gr and contact MSc secretariat at info-mrm@auth.gr.

 

 

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions