Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Ιατρική Δεοντολογία και Βιοηθική» από το E-Learning του ΕΚΠΑ - 11/7/2016

Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης του νέου Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, στο εκπαιδευτικό αντικείμενο:

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ραγδαίες πρόοδοι των βιολογικών επιστημών και οι τεχνολογικές εφαρμογές τους έχουν αναδείξει τη σημασία των ηθικών, κοινωνικών και νομικών σχετικών προβλημάτων και την ανάγκη διεπιστημονικής αντιμετώπισής τους. Η Βιοηθική αποτελεί το πεδίο συνάντησης και διαλόγου μεταξύ διαφορετικών επιστημονικών προσεγγίσεων αυτών των προβλημάτων και η ανάπτυξή της –από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1970- αποδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον για ό,τι έχει ονομασθεί «υπεύθυνη επιστήμη» (responsible science).

Ειδικά οι εφαρμογές της τεχνολογίας στην Ιατρική έχουν οδηγήσει σε μια ριζική ανανέωση με νέα θεματολογία της Ιατρικής Δεοντολογίας και, κατ’ επέκταση, του Ιατρικού Δικαίου. Με βάση το νέο πρότυπο της αυτονομίας του ασθενούς και μεταφέροντας τις σύγχρονες επεξεργασίες της Βιοηθικής, τόσο η δεοντολογία όσο και το δίκαιο επιχειρούν σήμερα να ρυθμίσουν τομείς όπως οι μεταμοσχεύσεις, η τεχνητή παράταση της ζωής, η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η «βελτίωση» του οργανισμού, η χρήση γενετικών δεδομένων στην υγεία, η προκλινική και η κλινική έρευνα κ.λπ. Πρόκειται για περιοχές όπου η ιατρική πράξη πρέπει να αναμετρηθεί με ιδιαίτερα λεπτές σταθμίσεις αξιών, καθώς οι δυνατότητες που της παρέχει η τεχνολογία είναι εξαιρετικές. Αντίστοιχα, αυτό οδηγεί σε μια πολύ περισσότερο επεξεργασμένη αντίληψη της ευθύνης του ιατρού (αλλά και των επαγγελματιών υγείας), δηλαδή στον εντοπισμό των πρακτικών συνεπειών της ρύθμισης.

Το πρόγραμμα αυτό παρουσιάζει τις βασικές κατευθύνσεις της σύγχρονης Ιατρικής Δεοντολογίας, ως κλάδου της Βιοηθικής, επικεντρώνοντας στα κανονιστικά ζητήματα που συναντά κανείς σε ένα ευρύ φάσμα ιατρικών πράξεων. Στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης, γίνεται αναφορά και στο ισχύον δίκαιο –ώστε να είναι σαφείς οι επιλογές της ειδικής νομοθεσίας μας- χωρίς όμως να περιορίζεται ο ηθικός προβληματισμός και η συζήτηση εναλλακτικών επιλογών.

Στη δομή του προγράμματος, προηγείται ένα μάθημα βασικών εννοιών, στο οποίο αναλύονται ζητήματα που αφορούν συμβατικές και ειδικές ιατρικές πράξεις. Ακολουθούν δύο χωριστά μαθήματα για τη βιοιατρική έρευνα (προκλινική και κλινική) και για την ανθρώπινη αναπαραγωγή, όπου τα ζητήματα Βιοηθικής –λόγω της συνθετότητάς τους- συγκεντρώνουν ιδιαίτερη προσοχή στον διεθνή προβληματισμό και, κυρίως, προετοιμάζουν τη μελλοντική εξέλιξη της Ιατρικής Δεοντολογίας.
Το πρόγραμμα αναφέρεται σε Γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, Νοσηλευτές / Μαίες, Φαρμακοποιούς, Βιολόγους, Διοικητικά στελέχη /υπαλλήλους νοσοκομείων, διαγνωστικών κέντρων, άλλων μονάδων υγείας, φαρμακοβιομηχανιών, Δικηγόρους, δικαστές. Ασφαλώς βέβαια, έχει ενδιαφέρον και για απόφοιτους άλλων ειδικοτήτων όπως: Φιλοσοφικής, Κοινωνικών επιστημών, Παιδαγωγικών σπουδών και Παραιατρικών επαγγελμάτων.
 

Κατά τη διάρκεια του 5μηνου Προγράμματος παρέχεται συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη, βασιζόμενη στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων, διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Εντατικολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων κ. Α. Καραμπίνης και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ κ. Α. Χατζής, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry για αιτήσεις έως 5/9) η εγγραφή κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ.

Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), άτομα που έχουν συμμετάσχει σε e-learning προγράμματα στο παρελθόν (15%) κ.α.

Η έκπτωση 15% για αιτήσεις έως 5/9 (λόγω early entry) εφαρμόζεται επιπλέον οποιασδήποτε άλλης έκπτωσης. Πχ εάν κάποιος άνεργος υποβάλει αίτηση σε αυτό το πρόγραμμα που έχει αρχική τιμή 600 ευρώ μέχρι τις 5/9, τα δίδακτρα θα διαμορφωθούν ως εξής: (600 ευρώ - 30% έκπτωση λόγω ανεργίας) -15% έκπτωση λόγω early entry = 357 ευρώ.
 

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=596

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email:
elearn-secretariat@elke.uoa.gr

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions