Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Προκήρυξης προγράμματος ΑΠΘ «Καλλιέργεια και ταυτοποίηση με κυτταρομετρία ροής Μεσεγχυματικών κυττάρων σε συνθήκες καλής παρασκευαστικ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Καλλιέργεια και ταυτοποίηση με κυτταρομετρία ροής Μεσεγχυματικών κυττάρων σε συνθήκες καλής παρασκευαστικής πρακτικής GMP»

Χρόνος υλοποίησης: 29/9-1/10/2016

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Κατάρτισης με τίτλο «Καλλιέργεια και ταυτοποίηση με κυτταρομετρία ροής Μεσεγχυματικών κυττάρων σε συνθήκες καλής παρασκευαστικής πρακτικής GMP».

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιμόρφωση στις  τελευταίες εξελίξεις στην Αναγεννητική Ιατρική και τη Ιστοτεχνολογία αλλά και στην έννοια του βλαστικού κυττάρου ως «φάρμακο». Υπάρχει ένα διεθνές αυστηρό και δαιδαλώδες νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στην απομόνωση πολλαπλασιασμό χαρακτηρισμό και αποθήκευση και μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων. Το πρόγραμμα στοχεύει να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους στις ιδιαίτερες αυτές πρακτικές και τεχνολογίες ώστε να αποκτήσουν εξοικείωση με ένα καθορισμένο «εργασιακό» πρωτόκολλο καλής παρασκευαστικής πρακτικής GMP που εξασφαλίζει τις απαιτούμενες συνθήκες απομόνωσης καλλιέργειας χαρακτηρισμού και ταυτοποίησης πληθυσμών προγονικών με έμφαση στην κυτταρομετρία ροής ως εργαλείο χαρακτηρισμού κυτταρικών πληθυσμών.

Το Πρόγραμμα έχει διάρκεια 16 ωρών και κάθε Θεματική ενότητα συνοδεύεται από πρακτικό μέρος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κλινικούς και εργαστηριακούς γιατρούς, απόφοιτους, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας ΑΕΙ και ΑΤΕΙ και συναφών επαγγελμάτων, Βιολόγους, Βιοτεχνολόγους, Τεχνολόγους Ιατρικών Εργαστηρίων και νέους πτυχιούχους ιατρικής.

Στους συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης/κατάρτισης

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 20/7 έως 20/09/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Δομής Δια Βίου Μάθησης ΑΠΘ: http://diaviou.auth.gr/flow_cytometry_gmp ή μπορούν να επικοινωνούν με την υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης του Προγράμματος στο τηλ. επικοινωνίας: 2310999083 (mariachnaraki@gmail.com), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

     Ο Πρόεδρος της                                      Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος

                       Επιτροπής Διά Βίου Μάθησης                              του Προγράμματος

καθηγητής Σ. Βες                               αν. καθηγητής Αρ. Κριτής

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions