Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ASSET- Βραβείο Βέλτιστης Πρακτικής για Ιατρούς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - 12/4/2017

Αγαπητέ κύριε / Αγαπητή κυρία,

Ακολουθεί μία ενημέρωση για το Πρόγραμμα ASSET και την 3η έκδοση του Βραβείου Βέλτιστης Πρακτικής για Ιατρούς στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ASSET – Action Plan on SiS Related issues In Epidemics and Total Pandemics, ανακοινώνει τη διαδικασία βράβευσης Ιατρών ή ομάδων Ιατρών που εργάζονται στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ASSET

Το πρόγραμμα ASSET – Action Plan on SiS Related issues In Epidemics and Total Pandemics, στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αναφορικά με επιδημίες και πανδημίες αποσκοπώντας στην καλύτερη προετοιμασία και προστασία των πολιτών. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων ετών, συγχρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ (FP7) και έχει τους παρακάτω επιμέρους στόχους:

1.      Να προωθήσει  την καλή συνεργασία επιστημονικών φορέων μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών, γνώσεων και εμπειριών προκειμένου να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τις επιστημονικές και κοινωνικές προκλήσεις που ανακύπτουν στις πανδημίες και τις συναφείς κρίσεις.

2.       Να διερευνήσει και να χαρτογραφήσει προβλήματα που άπτονται της σχέσης Επιστήμης και Κοινωνίας (SiS) κατά τη διάρκεια πανδημιών.

3.       Να καθορίσει και να αξιολογήσει μια συμμετοχική και ολοκληρωμένη στρατηγική, με προοπτική πλήρους εφαρμογής.   

4.       Να εντοπίσει πηγές για τους απαραίτητους πόρους, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της δράσης μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

               

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ASSET  

Μέσω της διαδικασίας βράβευσης, το ASSET στοχεύει στην αναγνώριση Ιατρών, ή ομάδων Ιατρών, που εργάζονται στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Το βραβείο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που έχουν εφαρμόσει πρακτικές οι οποίες βελτιώνουν την επικοινωνία με τους ασθενείς τους, καθώς και με την τοπική κοινωνία, αναφορικά με επιδημίες ή την πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών.

Ειδικότερα:

Το πρόγραμμα  ASSET θα βραβεύσει Γενικούς Ιατρούς, Παθολόγους, Παιδιάτρους ή ομάδες ιατρών που δραστηριοποιούνται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, οι οποίοι έχουν υλοποιήσει παρέμβαση ή πρωτοβουλία με στόχο:

·         Να βελτιώσουν την ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών, ή ομάδων πολιτών, στην αντιμετώπιση επιδημιών μεταδοτικών νοσημάτων, όπως η εποχική ή πανδημική γρίπη, η ιλαρά, η ερυθρά, ο κοκκύτης κλπ.

·         Να προάγουν τους εμβολιασμούς παιδιών ή ενηλίκων για την πρόληψη μεταδοτικών νοσημάτων, όπως η εποχική ή πανδημική γρίπη, η ιλαρά, η ερυθρά, ο  κοκκύτης κλπ.

·         Να ληφθούν μέτρα ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση μεταδοτικών νοσημάτων στον πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών.

·         Να βελτιωθούν οι υπηρεσίες της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ώστε να αντιμετωπίζεται άμεσα η εξάπλωση μεταδοτικών ασθενειών.

Το πρόγραμμα ASSET επικεντρώνεται σε πρωτοβουλίες, είτε ολοκληρωμένες είτε σε εξέλιξη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2015-2016 σε οποιαδήποτε από τις 28 Χώρες Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), τις Χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), το Ισραήλ και την Ελβετία.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ

Τέσσερις (4) ιατροί, ή ομάδες ιατρών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, θα βραβευτούν με εκπαιδευτική επιχορήγηση ύψους 3.000€ ο καθένας.  Η χορηγία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε συνεργασία με την κοινοπραξία των εταίρων του προγράμματος ASSET, όπως:

·         Συμμετοχή σε ευρωπαϊκό συνέδριο σχετικό με τη δημόσια υγεία (π.χ. ESCAIDE, EUPHA ή άλλο παρεμφερές). Σε αυτήν την περίπτωση, το βραβείο θα καλύψει τα έξοδα για την εγγραφή, το ταξίδι και τη διαμονή.

·   Εκπαιδευτική εργασία/πρακτική άσκηση διάρκειας 5-10 εργάσιμων ημερών, σε έναν από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς ή ινστιτούτα που υλοποιούν το πρόγραμμα ASSET, μετά από σχετική συνεννόηση με τους διοργανωτές (περισσότερες πληροφορίες: http://www.asset-scienceinsociety.eu/).

·     Άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ετοιμότητα στους τομείς της δημόσιας υγείας και της σχέσης Επιστήμης και Κοινωνίας (SiS). Οι προτεινόμενες δραστηριότητες θα πρέπει να υποβληθούν με την απαραίτητη περιγραφή και αιτιολόγηση στην επιτροπή απονομής του βραβείου ASSET για την έγκρισή τους.

Διευκρινίζεται ότι το εκπαιδευτικό βραβείο ASSET δεν μπορεί:

·         να χρησιμοποιηθεί για την προμήθεια ιατρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού,

·         να χορηγηθεί ως χρηματικό ποσό σε ατομικό ή εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό, χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως τιμολόγια ταξιδιού και έξοδα στέγασης, έξοδα εγγραφής σε συνέδριο, κλπ.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οποιοσδήποτε Ιατρός ή ομάδα Ιατρών, που δραστηριοποιείται στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για το Βραβείο ASSET αποστέλλοντας συμπληρωμένη την αντίστοιχη φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.asset-scienceinsociety.eu/

Προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας:  30 Απριλίου 2017

Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, το αντίστοιχο έντυπο (συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων στοιχείων) πρέπει να είναι συμπληρωμένο πλήρως για κάθε προτεινόμενη δράση/παρέμβαση, και θα πρέπει να έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

 

Μπορείτε να βρείτε όλα τα σχετικά έντυπα και περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ASSET στον σύνδεσμο: http://www.asset-scienceinsociety.eu.

 

Ινστιτούτο Prolepsis εκ μέρους της κοινοπραξίας του ASSET– Action Plan on SiS Related issues In Epidemics and Total Pandemics

Φραγκοκκλησιάς 7, 151 25 Μαρούσι
Tηλ.: 210-6255700
Φαξ: 210-6106810
Email:
info@prolepsis.gr             www.prolepsis.grΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions