Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Δελτίο Τύπου- Βραβείο Καινοτομίας στο Γενικό Νοσοκομείου “Γεώργιος Παπανικολάου” 2018

 

           

 

              ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 3η   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

                ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

                     ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

                    --------

       Τηλ. 2313 307109 FAX 2310 357746  

Εξοχή 17.9.2018

Αρ.. πρωτ. 13433

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βραβείο Καινοτομίας στο Γενικό Νοσοκομείου “Γεώργιος Παπανικολάου”

Βραβείο Healthcare Business Awards 2018 απονεμήθηκε στο Νεφρολογικό Τμήμα- Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου “Γεώργιος Παπανικολάου” για το πρωτοποριακό πρόγραμμα ηλεκτρονικής υγείας «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Νεφρολογικής Φροντίδας» στην κατηγορία “Καινοτόμος εξοπλισμός ή ιατρική υπηρεσία” σε ειδική εκδήλωση η οποία διοργανώθηκε για 3η συνεχή χρόνια στην Αθήνα στις 11 Σεπτεμβρίου 2018.

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» θα είναι το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο που θα λειτουργήσει υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας απομακρυσμένης διασύνδεσης (μέσω web πλατφόρμας) ασθενών με κλινική εισάγοντας μια νέα γενιά υπηρεσιών κοντά στις σημερινές ανάγκες των ασθενών. 

Πρόκειται για ένα εγχείρημα για το οποίο το Νεφρολογικό Τμήμα του Γ.Ν. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α) και την VIDAVO A.E για τη δημιουργία εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας που θα απευθύνονται σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο όλων των σταδίων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας αναπτύχθηκε ως πιλότος γι' αυτή τη δράση το «Ηλεκτρονικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Νεφρολογικής Φροντίδας» βασισμένο σε ελληνική τεχνολογία και με τη συνέργεια Ελλήνων επιστημόνων.

 
Το Σύστημα θα αποτελείται από “Ψηφιακή Νεφρολογική Κλινική” όπου θα λειτουργούν αυτοματοποιημένα οι διαδικασίες αξιολόγησης – εξέτασης – διάγνωσης - παρακολούθησης νεφρολογικών ασθενών. Ως τμήμα του συστήματος θα αναπτυχθεί επιπλέον ως έξυπνο εργαλείο διασύνδεσης με τους ασθενείς
το «Θεραπευτικό και Διατροφικό Πλάνο» το οποίο θα περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες διατροφικές οδηγίες, θα βασίζεται σε προσωποποιημένη διατροφική αξιολόγηση και μενού και θα διασύνδεει εξ αποστάσεως το ιατρικό προσωπικό της Νεφρολογικής κλινικής με το αντίστοιχο Τμήμα Διαιτολογίας – Διατροφής.

 

Το Νοσοκομείο μετά την πιλοτική δοκιμή της “Ψηφιακής Νεφρολογικής Κλινικής” και όλα τα εργαλεία διάδρασης με τον ασθενή θα «ανοίξει» στο επόμενο βήμα την πρόσβαση και στους ίδιους τους ασθενείς χρηματοδοτώντας την επέκταση του συστήματος μέσω διαρθρωτικών πόρων. Χάρη στην εφαρμογή αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στον ασθενή να συμμετέχει ενεργά στη διαχείριση του νοσήματός του μέσω δικτύου Ηλεκτρονικής Υγείας και παρέχεται πληροφόρηση που υποστηρίζει τη γνώση διαχείρισης του νοσήματος, π.χ διατροφή, άσκηση.

 
Η Χρόνια Νεφρική Νόσος θεωρείται σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας
για την οποία δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη της και για το οποίο απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση. Σήμερα στην Ελλάδα (στοιχεία 2.7.2018) 11.035 ασθενείς υποβάλλονται σε θεραπεία με αιμοκάθαρση, 722 σε περιτοναϊκή κάθαρση και οι μεταμοσχευμένοι ασθενείς είναι 2.630. Ένας στους 10 ενήλικες πάσχει από κάποιου βαθμού χρόνιας νεφρικής βλάβης και πιθανόν δεν το γνωρίζει.

 

Η εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων στην υγεία και μάλιστα στον ευαίσθητο τομέα  της χρόνιας νεφρικής νόσου συμβάλλει στην πρόληψη με δυνατότητα επιβράδυνσης, καλύτερη ποιότητα ζωής λόγω καλύτερης διαχείρισης της νόσου, αποφυγή μη αναγκαίων επισκέψεων στο νοσοκομείο καθώς και περιορισμό των εισαγωγών και με απώτερο αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού κόστους διαχείρισης της χρόνιας νεφρικής νόσου.

 

Η ανάπτυξη ψηφιακών ιατρείων θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση υπηρεσιών του Νοσοκομείου σε σημαντικό βαθμό ενώ παράλληλα θα μπορεί να το καταστήσει κέντρο αναφοράς και αριστείας για να παρέχει υπηρεσίες outsourcing και σε άλλες μονάδες υγείας καθώς και σε δομές τους ευρύτερου οικοσυστήματος της υγείας (π.χ. τουρισμό υγείας).

 

Στην επιστημονική καθοδήγηση του έργου συνέβαλε το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ ενώ την υποστήριξη και υλοποίησή του ανέλαβε η πολυβραβευμένη ελληνική εταιρία Έρευνας, Καινοτομίας και Ανάπτυξης Τηλεματικής Τεχνολογίας, με το διακριτικό τίτλο VIDAVO ΑΕ.
Ο γενικότερος στόχος του έργου είναι να μπορέσει να υιοθετήσει τις πλέον ενδεδειγμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και απόλυτα ασφαλείς τεχνολογικές λύσεις για τις ανάγκες πρόσβασης των ασθενών στις υπηρεσίες του Νοσοκομείου. Το συγκεκριμένο έργο αναμένεται να αποτελέσει εφαλτήριο για μια νέα εποχή υπηρεσιών στα δημόσια νοσοκομεία

 
 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions