Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 - 4/9/2019


Ο Δήμος Δέλτα σκοπεύει να αναθέσει την «Παροχή μικροβιολογικών υπηρεσιών και λοιπών ειδικών ιατρικών εξετάσεων υπαλλήλων του Δήμου Δέλτα έτους 2019 –προμήθεια αναλώσιμου ιατρικού υλικού αυτών», και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες των ΟΜΑΔΩΝ Β’ έως ΣΤ’ προϋπολογισμού € 6.178,80 και την προμήθεια της ΟΜΑΔΑΣ Ζ’ προϋπολογισμού 219,98 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τη σχετική πρόσκληση υποβολής προσφοράς καθώς και τη σχετική Απόφαση Δημάρχου Δέλτα παράρτημα της οποίας αποτελεί η σχετική μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.


Σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη «Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του προσωπικού του Δήμου, θεωρείται απαραίτητο (με ποινή αποκλεισμού) οι λοιπές ιατρικές εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα ή ιδιώτες γιατρούς ή μονάδες ΕΣΥ που λειτουργούν εντός των ορίων του Δήμου ή σε κινητή μονάδα που θα διατεθεί στο χώρο της υπηρεσίας.»
 

Με εκτίμηση,
Σαμαρά Ελιζαμπέτ
Γραφείο Προμηθειών Δήμου Δέλτα
Τηλ: 2313 300500 (εσ.520)
Fax: 2310 576849

Για την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πατήστε ΕΔΩ

 

Για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ πατήστε ΕΔΩΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions