Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Πρόσληψη τεσσάρων γιατρών στα πλαίσια του έργου με τίτλο"HEALTH-INFO" - 20/9/2019

Στα πλαίσια του έργου με τίτλο: "Ενοποιημένο σύστημα πληροφοριών για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μονάδων πρωτοβάθμιας υγείας στη διασυνοριακή περιοχή για επείγουσες περιπτώσεις υγείας", ακρωνύμιο: "HEALTH-INFO" και κωδικό ΟΠΣ "5031234", το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος: Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA Cross - border Cooperation Programme "Greece - the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020, παρακαλούμε να αναρτήσετε στον ιστότοπο σας τις επισυναπτόμενες "Προσκλήσεις Απευθείας Ανάθεσης Έργου". 

Αφορούν την πρόσληψη τεσσάρων γιατρών (με ειδικότητα Γυναικολόγου, Γενικού Ιατρού, Ωτορινολαρυγγολόγου, Ακτινολόγου) για την κάλυψη των αναγκών του έργου και την διεκπεραίωση του φυσικού αντικειμένου. 

Τα στοιχεία επικοινωνίας και αποστολής του βιογραφικού σημειώματος των ενδιαφερόμενων, αναγράφονται και στο έντυπο της πρόσκλησης, είναι:

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τμήμα Μαιευτικής ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Επιστημονικά Υπεύθυνο: Ζαφράκα Μενέλαο Καθηγητή ΔΙ.ΠΑ.Ε.

e-mail: mzafrakas@gmail.com

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ιατρική κινητή μονάδα (Ακτινολόγος)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ιατρική κινητή μονάδα (ΩΡΛ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ιατρική κινητή μονάδα (Γυναικολόγος)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες παροχής ιατρικών υπηρεσιών σε ιατρική κινητή μονάδα (Γενικός Ιατρός)

 

 

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions