Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Διεθνές Πανεπιστήμιο-Προγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

        Το Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φροντίδα στο Σακχαρώδη Διαβήτη», για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής,  ΤΕΦΑΑ, Φυσικοθεραπείας, Διατροφής, Διαιτολογίας, Ψυχολογίας και άλλων σχετικών επιστημονικών κλάδων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο (2) ειδικεύσεις:

1. Κλινική Διαβητολογία

2. Θεραπευτική Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

   Η έναρξη των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου. Η συνολική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3)  ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα δύο (2)  πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνουν τη διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο  εκπονείται Μεταπτυχιακή   Διπλωματική Εργασία. Τα απαιτούμενα δίδακτρα είναι 1.100 ευρώ ανά εξάμηνο.

 Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

1. Έντυπη αίτηση (δίνεται από τη Γραμματεία. Είναι επίσης αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ)

2.Αντίγραφο πτυχίου. Οι υποψήφιοι που  είναι απόφοιτοι εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής,  καταθέτουν επιπροσθέτως βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.

3.Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd), που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική ή και την επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιστημονικές εργασίες του υποψηφίου.

5.Δύο (2)  συστατικές επιστολές

6.Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αντίτυπα) ή διακρίσεις.

7.Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας.

8.Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας- ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών- οι δε αλλοδαποί και της ελληνικής γλώσσας.

9.Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας

10.Τέσσερις (4)  φωτογραφίες

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τις ημέρες ΤΡΙΤΗ και ΤΕΤΑΡΤΗ από 9:00 έως 14:00.

 

    Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής και αξιολόγησης, υπάρχουν στον Οδηγό Σπουδών - Κανονισμό Λειτουργίας  του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, που είναι διαθέσιμος στην  ιστοσελίδα  www.diabetes.ihu.gr,

 Οι φάκελοι των υποψηφίων θα γίνονται δεκτοί από τη Γραμματεία του ΠΜΣ  στην διεύθυνση ΑΤΕΙΘ–ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Τ.Κ. 57400 ΤΘ 141

Επικοινωνία-Πληροφορίες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τηλ 2310-013100, ΤΡΙΤΗ και ΤΕΤΑΡΤΗ

9.00-14.00.

 

Ο Διευθυντής

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Κυριάκος Καζάκος

Ιατρός Παθολόγος με εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη

Kαθηγητής

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions