Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων - Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ" - Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Αγαπητοί κ.κ.,

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρατείνεται έως 1 Ιουλίου 2020 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με

τίτλο: «Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Υπηρεσίες Υγείας», διάρκειας 3 ακαδημαϊκών εξαμήνων, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) σε μία από τις προσφερόμενες κατευθύνσεις:

 

(α)  Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

(β)  Υπηρεσίες Υγείας

 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις εισαγωγής, θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://mph.med.uoc.gr.

 

Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα απαιτείται καταβολή διδάκτρων ύψους 2.000, για το σύνολο του Προγράμματος.

 

Παρακαλώ ενημερώστε σχετικά όποιον νομίζετε ότι θα ενδιέφερε η παραπάνω ανακοίνωση.

 

Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων.

 

Από τη Γραμματεία του Προγράμματος,

 

--

Administrative Office, MPH

Postgraduate Programme in

"Public Health-Primary Health Care-Health Services", School of Medicine, University of Crete, P.O.Box 2208, Heraklion 70 013, Crete, Greece.

Phone: 30 2810 39 4614, 4615

Fax: 30 2810 39 4569

 

******************************************************

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό "Δημόσια Υγεία - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας- Υπηρεσίες Υγείας"

Υποβολή αιτήσεων: μέχρι 1/7/2020

Πληροφορίες: http://mph.med.uoc.gr

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions