Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

Αναγγελία σύστασης Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Γενετικής (ΕΕΙΓ) - 24/4/2013

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Έχω την τιμή να σας αναγγείλω τη σύσταση της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Γενετικής (ΕΕΙΓ), που έγινε στις 18 Ιανουαρίου 2011, με αριθμό καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών: 1916/2011. Η εταιρεία είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία βάση των διατάξεων του Ελληνικού Νόμου και συγκεκριμένα των άρθρων 107 και 741 του Αστικού Κώδικα περί μη κερδοσκοπικών εταιρειών. Η Εταιρεία ιδρύθηκε μεταξύ 13 υπογεγραμμένων φυσικών προσώπων, που είναι σύμφωνοι με τα άρθρα του Καταστατικού και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτό (ίδε παράρτημα).

Οι σκοποί της Εταιρείας είναι:

  • η ανάπτυξη της Ιατρικής Γενετικής ως ανεξάρτητης ιατρικής ειδικότητας,
  • η κατάρτιση και εκπαίδευση καθώς και η μεταφορά τεχνογνωσίας σε όλα τα επίπεδα, που αφορούν την Ιατρική Γενετική,
  • η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο χώρο της Ιατρικής Γενετικής και οι εφαρμογές, που προκύπτουν από αυτήν,
  • η μελέτη και η ανάπτυξη των προδιαγραφών, που είναι αναγκαίες για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Ιατρικής Γενετικής στην Ελλάδα,
  • η θέσπιση οδηγιών (guidelines) για την εκτέλεση και παροχή των πάσης φύσεως γενετικών εξετάσεων στην Ελλάδα,
  • η οργάνωση του ποιοτικού ελέγχου των υπηρεσιών Γενετικής στην Ελλάδα,
  • η γενική εκπροσώπηση των εργαζομένων στην Ιατρική Γενετική και ιδιαίτερα σε οργανισμούς, που έχουν σχέση με την Ιατρική Γενετική,
  • η μελέτη κάθε θέματος, που σχετίζεται με την προάσπιση των συμφερόντων των ιατρών γενετιστών και της Ιατρικής Γενετικής εν γένει,
  • η επιστημονική και επαγγελματική αναγνώριση των ιατρών γενετιστών της Ελλάδας

Σκοπός αυτής της επιστολής, πέρα από τη γνωστοποίηση της Ίδρυσης της Εταιρείας μας, είναι να καλέσουμε - μέσω υμών - όλα τα μέλη του Συλλόγου σας, που έχουν ενδιαφέροντα σε θέματα Γενετικής γενικότερα και ειδικότερα στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους, να γίνουν και μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Γενετικής. Με την εγγραφή τους αυτήν, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας μας και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Ιατρικής Γενετικής στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα είναι, όπως ελπίζω, κοινωνοί πολλών εξελίξεων σχετιζόμενων με την Ιατρική Γενετική, που άπτονται της ειδικότητας των.  

Η Εταιρεία μας αυτή τη στιγμή έχει συνολικά 47 μέλη,  43 τακτικά, 2 επίτιμα και 2 έκτακτα.  Για να αποκτήσει μια δυναμική στο χώρο της Ιατρικής Γενετικής θα πρέπει να περιλάβει και νέα  μέλη με ενεργό συμμετοχή όλων.

Υπάρχει όμως και ένας άλλος σημαντικός λόγος, που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πολύ το κλινικό μας έργο, προς όφελος των ασθενών/εξεταζόμενων μας και αυτός είναι ότι η ευρεία συμμετοχή, από όλες τις ιατρικές ειδικότητες, συναδέλφων ενδιαφερομένων στη γενετική παθολογία, θα συμβάλλει σε ανταλλαγή γνώσεων, κατά ομάδες επιστημόνων, πράγμα που θα προάγει όπως ελπίζεται στην πληρέστερη και σε βάθος εξέταση ασθενών με γενετικά σύνδρομα-νοσήματα.

Σας παρακαλώ επομένως θερμά, όπως ανακοινώσετε στα μέλη σας τη σύσταση της Εταιρείας μας και καλέσετε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν την αίτηση εισδοχής τους ως τακτικά ή έκτακτα μέλη της Εταιρείας μας. Η αίτηση εισδοχής τους θα αναφέρει απλά την επιθυμία τους να γίνουν μέλη της Εταιρείας μας. Παρακαλούμε επίσης όπως η αίτησή τους συνοδεύεται απο ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας, 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και τιμή

Κωνσταντίνος Γ. Πάγκαλος, M.D., D.Sc.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions